Certificeringen

Certificeringen op het gebied van systemen voor railvoertuigen

Knorr-Bremse heeft binnen zijn branche van systemen voor railvoertuigen een uniform, procesgericht en geïntegreerd managementsysteem geïmplementeerd. Binnen dit managementsysteem zijn behalve de wettelijke eisen ook aanvullende kwaliteitseisen conform de normen ISO 9001 en IRIS vastgelegd. Bovendien omvat het de eisen t.a.v. milieubeheer conform ISO 14001 alsook het gezondheids- en veiligheidsbeheer conform OHSAS 18001. Om regelmatig na te gaan of al deze eisen correct in praktijk worden gebracht, voert Knorr-Bremse regelmatig onafhankelijke interne audits en externe certificeringsaudits uit. De betreffende certificaten van met succes doorlopen audits kunt u downloaden via de volgende links:

IRIS
ISO TS 22163
International Railway Industry Standard
Quality Management System
ISO 9001 Quality Management System
ISO 14001 Environmental Management System
EU Regulation
445/2011 (ECM)
Entity in Charge of Maintenance
ISO 50001 Energy Management System
OHSAS 18001 Health & Safety Management System
EN 50126 RAMS/LCC
DIN 6701-2 Bonding within the Railway industry
DIN EN 15085-2 Welding within the Railway industry

Voor vragen en wensen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Tel.: + 49 89 3547 2657
E-Mail: sales.sfs@knorr-bremse.com

Share