Remsystemen

De kerncompetentie van Knorr-Bremse - als systeempartner voor de railvoertuigenindustrie - is de ontwikkeling, productie en projectering van complete remsystemen voor alle soorten railvoertuigen.

Het brede productspectrum loopt van elektronische besturingen, pneumatische regelsystemen, luchtaanvoer en hulpvoorzieningen (bijv. zandstrooiers) tot aan hydraulische remsystemen.

Alleen een perfecte en voertuigspecifieke afstemming van alle componenten en subsystemen onderling, garandeert een maximale bedrijfs- en werkingszekerheid bij een gelijktijdig hoog rendement. Op grond van de meer dan 100 jaar ervaring, grote mate van flexibiliteit en modulaire toepassingen biedt Knorr-Bremse innovatieve, projectspecifieke systeemoplossingen uit één hand, met een perfect samenspel tussen elektronica, pneumatiek, mechanica en hydrauliek.

Door de overname van de systeemverantwoordelijkheid levert Knorr-Bremse de voertuigfabrikant een unieke, rechtstreekse interface en maakt op deze manier een goedkopere en grondstoffenbesparende integratie in het totale voertuigsysteem mogelijk.

Voor vragen en wensen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Tel.: + 49 89 3547 2657
E-Mail: sales.sfs@knorr-bremse.com

Share