iCOM


Krijg zicht op de toestand van uw vloot. Met iCOM kunt u de gegevens van voertuigsubsystemen bewaken en analyseren, werking en onderhoud optimaliseren en uw totale bedrijfskosten verlagen.

iCOM – een unieke kijk op uw vloot

Een fundamentele voorwaarde voor de proactieve werk- en onderhoudsbesturing is een eenduidig beeld van de huidige toestanden van alle belangrijke treinsystemen.

Opdat onze klanten gefundeerde managementbeslissingen kunnen nemen voor hun voertuigen, hebben wij een uitvoerig en algemeen modulair opgebouwd systeem (iCOM) ontwikkeld. Met iCOM wordt de tot nu toe systeemspecifieke diagnose uitgebreid op het volledige railvoertuig.

iCOM registreert, diagnosticeert en prioriteert optredende resultaten tijdig, zodat de corrigerende maatregelen kunnen worden getroffen. Door de combinatie van hoogontwikkelde meet- en analyseprocessen met geautomatiseerde diagnoses is iCOM in staat onderhoudsbehoeften tijdig weer te geven.

Technische problemen in een trein hebben meestal eenvoudige oorzaken. De identificatie daarentegen kan op grond van gebrekkige gegevensconsistentie of de slechte kwaliteit van beschikbare informatie een moeilijke en ingewikkelde opdracht zijn. Om dit proces te vereenvoudigen, biedt iCOM gebruikers al bij het begin van de foutendiagnose nauwkeurige en relevante informatie. De hoge kwaliteit van door iCOM beschikbaar gestelde gegevens levert een aanzienlijke tijdsbesparing op in de identificatie en correctie van de storingsbron. Dit openbaart zich in een hogere beschikbaarheid van de trein.

Onze klanten kunnen daarmee onmiddellijk de overstap maken van een reactieve benadering naar een proactieve benadering. Hierdoor kunt ze uitvallen vóór zijn en kosten besparen.

In het kort: Met iCOM kan men storingen vermijden en de onderhoudsplanning verbeteren. Gelijktijdig wordt de levensduur van de componenten gemaximaliseerd en worden stilstandtijden tot een minimum beperkt.

Daarmee biedt iCOM een reële en meetbare meerwaarde – 24/7 en wereldwijd!

Downloads & Services

Share

iCOM – een unieke kijk op uw vloot